پیشنهاد ویژه--:--:--
اندروید باکس تسکو مدل TAB 100
TSCO TAB 100 Android Box
پیشنهاد ویژه--:--:--
اندروید باکس تسکو مدل TAB 100
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 1
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 2
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 3
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 4
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 5
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 6
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 7
 • اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 8
{p:{id:"9890",et:"TSCO TAB 100 Android Box",pt:"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100",u:"/Product/9890",pu:"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo?defaultImage=1&mediaId=44278&size=169",soe:"50853"},g:{s:"android-box"}} 708000
بارگذاری ...

اندروید باکس تسکو مدل TAB 100

TSCO TAB 100 Android Box

 • { v: [{"id":1007,"t":"رنگ","s":"Color","vt":1},{"id":1047,"t":"گارانتی","s":"guarantee","vt":1,"gdp":true}] ,p: [{"id":11958,"idf":true,"p":{"up":2440,"fs":708000.0,"bs":832900.0,"dp":14.0,"pcc":18},"np":{"fs":708000.0,"bs":832900.0,"dp":14.0,"pcc":18},"vv":[{"vid":1007,"id":52,"t":"مشکی","gdt":1,"cc":"000000"},{"vid":1047,"id":221,"t":"گارانتی 1 ساله توسن سیستم","gdt":5,"cc":""}]}] ,gd:[{"tp":1},{"tp":2,"t":"پلازا با عرضه محصولات اصل (اورجینال)، اصالت و سلامت فیزیکی محصولات خود را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی"},{"tp":3,"t":"پلازا محصولات خود را بدون هر گونه عیب و نقص به دست مشتریان می رساند و سالم بودن کالای موجود در فروشگاه را تضمین می کند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت ظاهری یا معیوب بودن کالا، مشتری می تواند ظرف مدت 24 ساعت نسبت به اعلام مشکل از طریق فرم تماس با پلازا اقدام کند.","ti":"ضمانت سلامت فیزیکی"},{"tp":4,"t":"تمامی محصولات پلازا که برای تایید سلامت به تست نیاز دارند از ضمانت 7 روزه بازگشت کالا برخوردار هستند.","ti":"ضمانت 7 روز بازگشت کالا"},{"tp":5,"t":"فروشگاه پلازا با ارائه ضمانت نمایندگی های معتبر، کیفیت محصولات خود را تضمین می کند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت ظاهری، عیب و نقص کالا بر عهده نمایندگی مذکور بوده و پلازا از این حیث مسئولیتی نخواهد داشت.","ti":"ضمانت نمایندگی معتبر"}] ,m:[{"id":44278,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 1","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-1?defaultImage=1&mediaId=44278&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-1?defaultImage=1&mediaId=44278&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-1?defaultImage=1&mediaId=44278&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"},"imc":true},{"id":44279,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 2","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-2?defaultImage=1&mediaId=44279&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-2?defaultImage=1&mediaId=44279&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-2?defaultImage=1&mediaId=44279&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":44280,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 3","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-3?defaultImage=1&mediaId=44280&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-3?defaultImage=1&mediaId=44280&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-3?defaultImage=1&mediaId=44280&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":44281,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 4","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-4?defaultImage=1&mediaId=44281&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-4?defaultImage=1&mediaId=44281&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-4?defaultImage=1&mediaId=44281&size=500","tv":{"id":52,"t":"مشکی","cc":"000000"}},{"id":44282,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 5","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-5?defaultImage=1&mediaId=44282&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-5?defaultImage=1&mediaId=44282&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-5?defaultImage=1&mediaId=44282&size=500"},{"id":44283,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 6","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-6?defaultImage=1&mediaId=44283&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-6?defaultImage=1&mediaId=44283&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-6?defaultImage=1&mediaId=44283&size=500"},{"id":44284,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 7","ty":1,"phu":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-7?defaultImage=1&mediaId=44284&size=120","u":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-7?defaultImage=1&mediaId=44284&size=1280","pru":"https://cdn2.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-7?defaultImage=1&mediaId=44284&size=500"},{"id":44285,"t":"اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 - 8","ty":1,"phu":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-8?defaultImage=1&mediaId=44285&size=120","u":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-8?defaultImage=1&mediaId=44285&size=1280","pru":"https://cdn1.plazairan.com/Handlers/Media/Photo/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-tab-100-8?defaultImage=1&mediaId=44285&size=500"}] }
  شرح ضمانت های پلازا

 • قیمت خرید : تومان
  تومان
  • تخفیف در پیشنهاد ویژه
   تومان
  • امتیاز پلازا بن
 • برای سهولت در خرید می توانید کالاهای مورد نظر خود را در لیست های خرید مجزا ثبت کرده و سپس از طریق کالاهای ثبت شده در این لیست ها، سبد خرید را تکمیل و سفارش خود را نهایی کنید.

  افزودن به لیست خرید

معرفی کالا

اندروید باکس تسکو مدل TAB 100

summary description icon
آیا کار با نمایشگر کوچک گوشی و تبلت برای شما دشوار است؟ اگر می خواهید لذت کار با اپلیکیشن های اندروید را با آزادی عمل بیشتر تجربه کنید، خرید اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 را به شما پیشنهاد می کنیم. این دستگاه کوچک، ترکیبی از ست تاپ باکس، سینمای خانگی و کنسول بازی است و به شما امکان می دهد تمام قابلیت های اندروید 9 را روی نمایشگر عریض و بزرگ تلویزیون خود، در اختیار داشته باشید. اندروید باکس تسکو TAB 100 با کانکتور HDMI به تلویزیون متصل می شود و دو پورت USB دارد که امکان وصل کردن حافظه جانبی، ماوس و یا کیبورد را به شما می دهد. بدین ترتیب در هنگام گشت و گذار در اینستاگرام یا چت کردن با دوستان، هیچ مشکلی نخواهید داشت.
مجهز بودن اندروید باکس TSCO مدل TAB 100 به بلوتوث و وای فای، به معنای آمادگی آن برای ارتباطبی سیم و کار با اینترنت است و با این حال، یک پورت LAN نیز در بخش پشتی دستگاه به چشم می خورد که برای استفاده از اینترنت ADSL به صورت سیمی، کاربردی است. در صورتی که بخواهید پس از عکاسی، محتویات دوربین خود را توسط اندروید باکس تسکو مدل TAB 100 به نمایش در آورید، یک شیار کارت SD در کنار دستگاه تعبیه شده است و امکان وصل کردن خروجی های صوتی تصویری اپتیکال و کامپوزیت به آن نیز وجود دارد.

مشخصات فنی

اندروید باکس تسکو مدل TAB 100
مشخصات فیزیکی
جنس
ABS
مشخصات فنی
رابط
بلوتوث ، WiFi
فرکانس
2.4 گیگاهرتز
درگاه
HDMI ، USB 3.0 ، USB 2.0 ، کارت حافظه TF ، MicroSDHC ، AV ، AUX
RAM
DDR3 - 2GB
ظرفیت حافظه داخلی
16 گیگابایت
پشتیبانی از فرمت های ویدیویی
Avi ، RM ، Rmvb ، Ts ، Vob ، MKV ، MOV ، ISO ، WMV ، ASF ، FLV ، DAT ، MPG ، MPEG
پشتیبانی از فرمت های صوتی
MP3 ، WMA ، AAC ، WAV ، OGG ، AC3 ، DDP ، TrueHD ، DTS ، HD ، FLAC ، APE
دارای قابلیت
پخش 4K ، پشتیبانی از پخش 6K
سیستم عامل
اندروید 9
پردازنده
Quadcore ARM Cortex-A53 up to 2GHz
گرافیک
Mail-T720MP2
بارگذاری ...

اینفوگرافی

اندروید باکس تسکو مدل TAB 100
بارگذاری ...

نقد و بررسی کاربران

اندروید باکس تسکو مدل TAB 100
بارگذاری ...

پرسش و پاسخ

اندروید باکس تسکو مدل TAB 100

پرسش خود در مورد این کالا را می توانید با دیگر کاربران و کارشناسان فروشگاه پلازا درمیان بگذارید و از پاسخ آنها به پرسش خود مطلع شوید. پیش از مطرح کردن پرسش خود، می توانید پرسش و پاسخ های دیگران را نیز مرور نمایید.

همه پرسش ها
{{data.tc | number : fractionSize}} پرسش
 • {{(item.l | number : fractionSize) || 0}}{{(item.d | number : fractionSize) || 0}}
  {{item.sn}}{{item.sd}}

  {{item.c}}

  • {{(answer.l | number : fractionSize) || 0}}{{(answer.d | number : fractionSize) || 0}}
   {{answer.sn}}{{answer.sd}}

   {{answer.c}}

 • هیچ پرسشی برای نمایش یافت نشد.در حال بارگذاری...
{isLogin:false}

برای استفاده بهتر از وب سایت پلازا، دستگاه خود را در حالت عمودی قرار دهید