شب یلدایی پلازا

یــه یلــدای خوشمـــزه

طولانی ترین شب سال با تخفیف های استثنائی پلازا
تخفیف هندوانه ای

تخفیف 30 هزار تومانی برای خرید
بالای 300 هزار تومان

PL-Yalda30
تخفیف آجیلی

تخفیف 40 هزار تومانی برای خرید
بالای 400 هزار تومان

PL-Yalda40
تخفیف اناری

تخفیف 50 هزار تومانی برای خرید
بالای 500 هزار تومان

PL-Yalda50

پیشنهادات ما