شرایط بازنشر مطالب

بازنشر تمام یا بخشی از مطالب پلازامگ در رسانه های دیجیتال، به هر شکل فقط با ارائه هایپرلینک (لینک درون متنی) و نیز درج نام پلازامگ در بخش منابع خبر، مجاز است.

انتشار مطالب پلازامگ در رسانه های چاپی، فقط با کسب اجازه و توافق درباره جزئیات نحوه انتشار میسر است. برای این منظور لطفا با ایمیل mag@plaza.ir تماس بگیرید. بازنشر بدون هماهنگی، مشمول پیگیری می شود.

تمام رسانه ها اعم از چاپی یا دیجیتال، با استفاده کردن از محتواهای تهیه شده توسط پلازامگ (اختصاصی یا برگردان) موافقت می کنند که هیچ تغییری در آنها اعمال نکنند. بازنشر بدون هماهنگی، مشمول پیگیری می شود.

هرگونه استفاده از دیزاین وبسایت، لوگو، علائم و یا اسامی بخش های مختلف پلازامگ توسط افراد حقیقی و حقوقی در سایر سایت ها، ممنوع و مشمول پیگیری می شود.

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با ایمیل mag@plaza.ir تماس بگیرید.