La Doncella، یک نوجوان باستانی است که در قرون وسطی در کوه های آند آرژانتین به عنوان بخشی  از یک مراسم آیینی قربانی شده است.  جسد او در سال 1999 پیدا شد؛ سر به زیر، در حالتی که انگار خواب باشد. اگر چه او بیش از 500 سال پیش فوت کرده است، موها، پوست و لباس او تقریبا کاملا حفظ شده است. ارتفاع زیاد، درجه حرارت پایین و میزان اکسیژن کم باعث حفظ La Doncella شده است.

مومیایی La Doncella