دیدگاه های داوود کاظمی زاده

2 دیدگاه
وبسایت کورا هک شد: آنچه به عنوان یک کاربر باید بدانیم و انجام دهیم ساناز اوجاقلو، 15 آذر 1397، 15:00

دیروز که خواستم به سایت مراجعه کنم دیدم حساب کاربریم خارج شده. پس به خاطر این بوده.

15 آذر 1397، 19:40
نحوه دسترسی به اطلاعات آیفون خود از طریق کامپیوتر مبتنی بر ویندوز داوود کاظمی زاده، 25 خرداد 1397، 18:00

ممنون، سلامت باشی

27 خرداد 1397، 16:06