ارباب حلقه ها

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

دشواری تبدیل کردن ارباب حلقه ها به بازی ویدئویی

در سال 1951 نویسنده ی کم آوازه ای به نام جی. آر تالکین (J.R.R. Tolkien)  به دوست خود در انتشارات کالینز (Collins) نامه ای نوشت و در آن از ایده ی خود برای خلق « شخصیتی کمابیش اسطوره ای» گفت. تالکین در آن زمان مشغول پروراندن یک دنیای افسانه ای ...

دشواری تبدیل کردن ارباب حلقه ها به بازی ویدئویی