اسپم

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تعدادی از کاربران جیمیل پیام‌های اسپم با نام کاربری خودشان دریافت کرده‌اند!

در حالی‌که سرویس جیمیل همواره در پالایش پیام‌های اسپم نسبتاً خوب عمل کرده است، اما به گزارش وبسایت خبری Mashable، از اوایل دیروز تعدادی از کاربران این سرویس پیام‌های متعدد تبلیغاتی را با نام کاربری خود دریافت کرده‌اند.

تعدادی از کاربران جیمیل پیام‌های اسپم با نام کاربری خودشان دریافت کرده‌اند!