بازاریابی

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

پنج راهی که به وسیله آن بازاریاب ها می توانند باعث نوآوری شوند

واقعیت این است که همه مدیران ارشد بازاریابی مسئول ایجاد نوآوری نیستند. بر اساس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده، تنها تعداد اندکی از مدیران ارشد بازاریابی هستند که باعث ایجاد نوآوری در حوزه کاری خود و به خصوص در صنایعی مرتبط با حوزه فناوری می شوند. اما، بازاریاب ها ...

پنج راهی که به وسیله آن بازاریاب ها می توانند باعث نوآوری شوند