درمان بیماری های مغزی با سلول های بنیادی

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ژل سه بعدی امکان درمان بیماری های مغز با سلول های بنیادی را فراهم کرد

زمانی که سلول های بنیادی برنامه ریزی شده اختراع شد دانشمندان وعده دادند که این سلول ها می توانند تمامی بیماری های بشر را درمان کنند. این ادعا چندان بیراه نیست اما یک مشکل وجود دارد؛ ساخت سلول های بنیادی برنامه ریزی شده به این راحتی ها نیست. کشت این ...

ژل سه بعدی امکان درمان بیماری های مغز با سلول های بنیادی را فراهم کرد