مارکتینگ

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

راهبردهای مارکتینگ خود را مبتنی بر داستان گویی نمایید

به نظر تام جریس مدیرعامل یکی از شرکت های مارکتینگ در بوستون آمریکا، بحرانی در تبلیغات وجود دارد و همواره در حال بدتر شدن است. آقای جریس معتقد است که آن زمان ها گذشته که تبلیغات با ایجاد وقفه صورت می گرفت و دیگر این گونه تبلیغات جواب نمی دهد. ...

راهبردهای مارکتینگ خود را مبتنی بر داستان گویی نمایید

پنج راهی که به وسیله آن بازاریاب ها می توانند باعث نوآوری شوند

واقعیت این است که همه مدیران ارشد بازاریابی مسئول ایجاد نوآوری نیستند. بر اساس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده، تنها تعداد اندکی از مدیران ارشد بازاریابی هستند که باعث ایجاد نوآوری در حوزه کاری خود و به خصوص در صنایعی مرتبط با حوزه فناوری می شوند. اما، بازاریاب ها ...

پنج راهی که به وسیله آن بازاریاب ها می توانند باعث نوآوری شوند