منخب سردبیر

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اسکایپ جدید بین کاربران محبوبیت ندارد. آیا مایکروسافت صدای مردم را می شنود؟

اسکایپ جدید بین کاربران محبوبیت خوبی ندارد. مردم علاقه زیادی به فرمت و روش کار اسکایپ جدید ندارند. از زمانی که مایکروسافت تغییراتی اساسی در ین برنامه ایجاد کرده است، و فرمت آن را شبیه به Snapchat، نموده است ، علاقه مندی ها به آن کاهش یافته است. رتبه بندی ...

اسکایپ جدید بین کاربران محبوبیت ندارد. آیا مایکروسافت صدای مردم را می شنود؟