مواک آما

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

این مسواک در 10 ثانیه دندان های شما را سفید خواهد کرد

دستگاه Amabrush به صورت مغناطیسی به قطعه ی دهانی وصل می شود و با تعویض این قطعه چندین نفر می توانند از فناوری مسواک آما استفاده نمایند. همه دوست دارند دندان های سفیدی داشته باشند. اما اینکه بهترین راه برای سفید کردن دندان ها کدام است، موضوعی است که همه ...

این مسواک در 10 ثانیه دندان های شما را سفید خواهد کرد