موبایل آلکاتل

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تصویر جدید لورفته از 6 مدل گوشی آلکاتل 2017

از ابتدای امسال، خصوصا چند ماه گذشته، آلکاتل سرگرم تولید 12 گوشی جدید خود بود. در اصل سال 2017 برای این شرکت، سالی پرمشغله محسوب می شود. البته این تعداد گوشی، یعنی 12 گوشی هوشمند، عدد بالایی است که یک شرکت بتواند در عرض یک سال این تعداد مدل گوشی ...

تصویر جدید لورفته از 6 مدل گوشی آلکاتل 2017