موجودات هوشمند

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چرا بشر هنوز نتوانسته در فضا بیگانگان هوشمند کشف کند؟

در چه پهنه ای از گیتی ممکن است بیگانگان هوشمند در حال زندگی کردن باشند؟ چه پهنه ای از گیتی تا کنون کشف شده است و چرا هنوز موجودات هوشمند در آن یافت نشده؟ کهکشان راه شیری به تنهایی بین 100 تا 400 میلیارد ستاره را در خود جای داده ...

چرا بشر هنوز نتوانسته در فضا بیگانگان هوشمند کشف کند؟