مگنودم مریخ

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

دم بسیار عجیب مریخ توسط ناسا کشف شد

مشتری چندین قمر دارد، زحل دور خود حلقه دارد و زمین دارای حیات است. مریخ چطور ؟ اخیرا دانشمندان کشف کرده اند که سیاره ی سرخ معروف هم یک دم دارد. بله، یک دم. سفینه ی MAVEN به تازگی کشف کرد که مریخ یک دم دارد. تنها اشکال کار اینجاست ...

دم بسیار عجیب مریخ توسط ناسا کشف شد