میکروسکوپ

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

پیوند مغز و استفاده از Flat Microscope جهت بازگرداندن بینایی

برگرداندن بینایی به یک بیمار پدیده ی چندان جدیدی نیست و همانطور که در گذشته شاهد آن بودیم این کار از طریق عمل های مختلفی نظیر پیوند چشم امکان پذیر بوده است. تنها نکته ی منفی در این زمینه منتظر ماندن بیمار تا زمان یافتن عضوی مناسب برای پیوند است ...

پیوند مغز  و استفاده از Flat Microscope جهت بازگرداندن بینایی