می پد

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

در شکایت اپل از شیائومی ، دادگاه به نفع اپل رای داد!

اپل در مورد نامگذاری می پد (Mi Pad) از شرکت شیائومی شکایت کرده بود و دادگاه در نهایت به نفع اپل رای داد. به دلیل تشابه اسمی و آوایی می پد (Mi Pad) با آیپد (iPad)، شیائومی نمی تواند نام تجاری می پد (Mi Pad) را در اروپا و امریکا به ...

در شکایت اپل از شیائومی ، دادگاه به نفع اپل رای داد!