نقض حریم خصوصی

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

به هشدارهای گوگل در مورد اپلیکیشن های نا امن توجه کنید!

گوگل قصد دارد اپلیکیشن هایی که بدون اجازه کاربران به اطلاعات آنها دسترسی دارند، شناسایی کند. این شرکت تصمیم گرفته در صورتی که توسعه دهندگان برنامه ها در بازه زمانی 60 روزه نتوانند اصلاحات لازم را در برنامه های خود بدهند و کماکان حریم خصوصی کاربران نقض شود، با اعلام ...

به هشدارهای گوگل در مورد اپلیکیشن های نا امن توجه کنید!

وان پلاس پاسخگوی شکایت های دریافتی در مورد نقض حریم خصوصی است!

وان پلاس به این محکوم شده بود که برخی اطلاعات کاربران را بدون اطلاع آنها ذخیره و آرشیو می کند. حالا این شرکت وعده داده است که تغییرات قابل توجهی در نحوه جمع آوری داده های کاربران بدهد، البته وان پلاس زمانی این تصمیم را گرفت که موضوع نقض حریم ...

وان پلاس پاسخگوی شکایت های دریافتی در مورد نقض حریم خصوصی است!