کندشدن گوشی

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیا اسمارت فون شما با گذشت زمان کندتر می شود؟  

چرا به نظر می رسد که وقتی اسمارت فون را مدتی استفاده می کنیم ، کندتر از قبل می شود ؟ هرچند باید گفت که حتی انسانها هم با گذشت زمان و زیاد شدن سن شان کندتر می شوند! شاید ما هم شبیه ماشین های معمولی هستیم.  اما انتظار داریم ...

آیا اسمارت فون شما با گذشت زمان کندتر می شود؟