2020

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

2.3 میلیون فرصت شغلی تا سال 2020 در حوزه هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد

پیش بینی می شود تا سال 2020 ،حدود 2.3 میلیون فرصت شغلی در حوزه هوش مصنوعی ایجاد شود. گارتنر روز جمعه پیش بینی کرد که تا سال 2020، بسیاری از افراد در کشورهایی با اقتصاد بالغ بیشتر بر مبنای اطلاعاتی اشتباهی که از طریق شبکه های اجتماعی منتقل می شوند، جلو ...

2.3 میلیون فرصت شغلی تا سال 2020 در حوزه هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد