3310

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

سربلندی نوکیا ۳۳۱۰ جدید در تست مقاومت

نوکیا ۳۳۱۰ جدید در دوره‌ای پا به عرصه وجود گذاشت که گوشی‌های هوشمند بازار دنیا را قبضه کرده‌اند. ولی نوکیا تولد دوباره‌اش را با آن آغاز نکرد و به نظر می‌آید این گوشی نسبتاً ساده گوی سبقت را از دیگر تولیدات هوشمند این شرکت گرفته است. اگرچه خیلی‌ها ممکن است ...

سربلندی نوکیا ۳۳۱۰ جدید در تست مقاومت