7-Zip

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نقص امنیتی جدی در نرم افزار سون زیپ

نرم افزار سون زیپ یک نرم افزار در زمینه ی فشرده سازی فایل های کامپیوتری است که همانند نرم افزار معروف Win RAR کار می کند. جدیدا یک نقص امنیتی در این نرم افزار کشف شده که نسخه‌های قبلی آن را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

نقص امنیتی جدی در نرم افزار سون زیپ