AAC

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

پایان عمر فرمت MP3 و آغاز دوران طلایی AAC ها

فرمت MP3 را می‌توان انقلابی در حوزه موسیقی دانست. اوایل دهه 90 بود که این فرمت صوتی معرفی شد و تقریبا برای تمامی عاشقان موسیقی یک معجزه محسوب می‌شد. ذخیره کردن تعداد بسیار زیاد ترانه بر روی سی‌دی و لذت بردن از گوش دادن به موسیقی های مورد علاقه مان ...

پایان عمر فرمت MP3 و آغاز دوران طلایی AAC ها