ad facebook

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تبلیغات فیسبوک بر اساس فروشگاه هایی که در دنیای واقعی به آنها سر می‌زنید، نشان داده می‌شوند

فیسبوک ایده جدید و البته جالبی برای نشان دادن تبلیغات خود پیش گرفته است. اگر موقعیت مکانی خود را برای اپلیکیشن فیسبوک فعال کرده باشید، این شبکه اجتماعی اطلاعات مکان هایی که برای خرید به آنها مراجعه می‌کنید را جمع آوری کرده و تنها تبلیغات مربوط به آن زمینه از ...

تبلیغات فیسبوک بر اساس فروشگاه هایی که در دنیای واقعی به آنها سر می‌زنید، نشان داده می‌شوند