AGI

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

8000 محقق در بخش هوش مصنوعی مایکروسافت مشغول فعالیت هستند!

در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه هوش مصنوعی صورت گرفته است، اما بسیاری از محققان اذعان می کنند که ابزارهای ایجاد مرتبط با هوش مصنوعی، بدون در نظر گرفتن خوب یا بد بودن آنها، هنوز بسیار محدود هستند. گاهی این ابزار ها در یک زمینه تخصصی خوب ...

8000 محقق در بخش هوش مصنوعی مایکروسافت مشغول فعالیت هستند!