Alex Ljung

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

یکی از کاربران Reddit ادعا می کند که تمام 900 ترابایت موسیقی ذخیره شده روی SoundCloud را دانلود کرده است

کاربری که ادعا می کند تمام مجموعه ی 900 ترابایتی موسیقی سرویس SoundCloud را به تنهایی دانلود کرده است. پلتفرم صوتی SoundCloud اوایل ماه جاری اعلام کرد که در راستای ادامه ی فعالیت به عنوان یک شرکت مستقل و تضمین موفقیت های طولانی مدت، 40 درصد از نیروهای خود را ...

یکی از کاربران  Reddit ادعا می کند که تمام 900 ترابایت موسیقی ذخیره شده روی  SoundCloud را دانلود کرده است