Alzheimer

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آلودگی هوا منجر به کند ذهنی می‎‌ شود

بر اساس مطالعات جدید، آلودگی هوا نه‌تنها برای سلامت جسمی مضر است، بلکه بر توانایی‌های شناختی و ذهنی افراد نیز تأثیر بسیار مخرب دارد. طبق گزارشات آلوده‌ ترین شهرهای جهان هم‌اکنون در آسیا و آفریقا قرار دارند.

آلودگی هوا منجر به کند ذهنی می‎‌ شود