America

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تهدید ترامپ برای افزایش تعرفه واردات خودرو از آلمان

دونالد ترامپ که از زمان ریاست خود موجب نگرانی خودروسازان آلمانی شده بود، این بار مصمم‌تر از همیشه بوده و خواهان افزایش 25 درصدی تعرفه واردات خودرو از آلمان به امریکا شده است.

تهدید ترامپ برای افزایش تعرفه واردات خودرو از آلمان