Angry Birds 2018

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیا امتیاز شرکت سازنده‌ی بازی Angry Birds به فروش می رسد؟

شاید تا کنون در مورد شرکت Rovio نشنیده باشید. احتمال دارد سازنده‌ی بازی Angry Birds آینده‌ی پُر سودی داشته باشد. شش سال است که از اولین معرفی شرکت Rovio از بازی Angry Birds می گذرد، اما به نظر می رسد که اکنون این بازی افق های روشن تری را در ...

آیا امتیاز شرکت سازنده‌ی بازی Angry Birds به فروش می رسد؟