Anime

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

انیمه سریالی بر اساس سری فیلم های Blade Runner در حال ساخت است

یک سریال انیمه ای بر اساس سری فیلم‌های Blade Runner (بلید رانر) در حال ساخت است و داستان آن قرار است بین فیلم اول و دنباله آن یعنی فیلم Blade Runner 2049 اتفاق بیفتد. هنوز تاریخ رسمی پخش این انیمه سریالی مشخص نشده است.

انیمه سریالی بر اساس سری فیلم های Blade Runner در حال ساخت است

این انیمیشن فایل های شما را قفل کرده و برای بازگردانی آنها از شما باج خواهی می‌کند

در سال 2017 حتی انیمیشن ها هم می توانند در نقش فایل های مخرب ظاهر شوند. بسیاری از افراد پس از تماشای انیمیشن Touhou Seirensen در کمال تعجب با قفل شدن فایل های کامپیوتری خود روبرو شده اند. این انیمشین پس از پخش، اقدام به انتشار بدافزار Rensenware کرده و ...

این انیمیشن فایل های شما را قفل کرده و برای بازگردانی آنها از شما باج خواهی می‌کند