antitrust law

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گوگل به علت تغییر نتایج جستجو، مشمول 2.4 میلیارد یورو جریمه قانون ضد تراست شد

شرکت گوگل امروز مشمول 2.4 میلیارد یورو (معادل 2.7 میلیارد دلار) جریمه بابت قانون ضد تراست شد که اتحادیه اروپا در ماه خرداد گذشته علیه وی اظهار داشته است. بر اساس اتهامات عنوان شده اتحادیه اروپا ادعا می کند که شرکت خدمات خود را در مقایسه با رقبا به فروش می ...

گوگل به علت تغییر نتایج جستجو، مشمول 2.4 میلیارد یورو جریمه قانون ضد تراست شد