Auto Royal

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

H1Z1 در دسترسی زودرس همراه با حالت Auto Royal راه اندازی شد

H1Z1 به شکل رسمی و با یک حالت کاملاً جدید به اسم Auto Royal در دسترسی زودرس استیم قرار گرفت. Auto Royal در 30 تیم چهار نفره جریان دارد و نبردهایش به شکلی خواهد بود که در آخر باید تنها یک ماشین باقی بماند. بازیکنان می توانند در حالی که ...

H1Z1 در دسترسی زودرس همراه با حالت Auto Royal راه اندازی شد