Balloon-Powered Internet

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اینترنت بالونی ، این بار به کمک مردم آسیب دیده طوفان پورتوریکو آمده است!

اینترنت بالونی پروژه لون آلفابت به پورتوریکو، رسیده است و لذا می‌تواند به برخی از مشترکان اینترنت بی‌سیم ارائه بدهد. این جزیره طوفان زده با این اقدام می‌تواند از اینترنت بالونی استفاده کند. برخی از مشترکان شرکت  AT & T در پورتوریکو می‌توانند با تلفن های 4G LTE  به اینترنت ...

اینترنت بالونی ، این بار به کمک مردم آسیب دیده طوفان پورتوریکو آمده است!