Before the Storm

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بازی Life is Strange: Before the Storm همان چیزی که طرفدارانش انتظار دارند

بازی “زندگی عجیب است: قبل از طوفان” (Life is Strange: Before the Storm) یک بازی تخیلی با قدرت های ماوراء طبیعی نیست. هیچ بازگشتی برای دختر جوانِ 16 ساله به نام  “کلویی پرایس” وجود ندارد. مسیری یک طرفه که باید پیش برود. این همان بازی ای است که شرکت فرانسوی  ...

بازی Life is Strange: Before the Storm همان چیزی که طرفدارانش انتظار دارند