biker

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

هک شدن 150 جیپ توسط Biker ها

افرادی از انجمن موتورسواران Tijuana چند سال گذشته را صرف دزدیدن 150 جیپ (Jeep Wranglers) در اطراف سن دیگو، کالیفرنیا کردند.همین هفته بود که فدرال و مقامات دولتی متوجه شدند که این موتورسواران (Biker) از یک تکنولوژی برتر برای دزدیدن تمام آن ماشین ها استفاده کردند. شروع این دزدی ها ...

هک شدن 150 جیپ توسط Biker ها