BING MAP

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بینگ مپ با ویژگی های جدید به روز شد

مرورگر بینگ مپ ( Bing Map  ) با ویژگی های جدید بروزرسانی شد. در حالی که ممکن است نقشه های بینگ یا همان بینگ مپ در مقایسه با اطلاعات گوگل مپ گزینه دوم کاربران باشد و آنها ترجیح بدهند که از گوگل مپ استفاده کنند، ولی بینگ مپ می تواند ...

بینگ مپ با ویژگی های جدید به روز شد