Bitcoin mining

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

استخراج بیت کوین ، 0.5% انرژی کل جهان را تا پایان 2018 مصرف می کند

استفاده از کامپیوترها در استخراج بیت کوین این روزها رو به افزایش است که باعث مصرف بی‌رویه انرژی برق در جهان خواهد شد. پیش بینی ها نشان می‌دهند تا پایان 2018، میزان مصرف انرژی در استخراج بیت کوین، معادل 5% از کل انرژی مصرفی جهان است.

استخراج بیت کوین ، 0.5% انرژی کل جهان را تا پایان 2018 مصرف می کند