bot

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

بات‌ ها و ترول‌ها در فیسبوک و توئیتر دیدگاه‌های شما را تغییر می‌دهند

یک تحقیق جدید نشان داده که بات‌ ها و ترول‌ها با سوءاستفاده از فیسبوک و توئیتر اخبار نادرست و جعلی را در مطالب دیده شده توسط شما وارد می‌کنند. بنابر این تحقیق دیدگاه‌های سیاسی شما ممکن است درنتیجه دستکاری اخبار توسط بات‌ ها و ترول‌های فیسبوک و توئیتر شکل گرفته ...

بات‌ ها و ترول‌ها در فیسبوک و توئیتر دیدگاه‌های شما را تغییر می‌دهند