Broadcom BCM47755

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تراشه های دقیق تر و کارآمدتر GPS تا 2018 بر روی گوشی های هوشمند

در حالی که امروزه نمایشگرهای بدون حاشیه و سیستم دوربین دوگانه در گوشی‌های هوشمند مختلف، چشم جهانیان را به خود خیره کرده، قرار است یک تراشه به زودی از بردکام (Broadcom) این اجازه را به گوشی های آینده بدهد تا ویژگی‌های دقیق‌تری در سیستم GPS داشته باشند. این تراشه همچنین به ...

تراشه های دقیق تر و کارآمدتر GPS تا 2018 بر روی گوشی های هوشمند