Bureo

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ساخت اسکیت برد از تور ماهیگیری

شرکتی در نیوانگلند با بازیافت تورهای ماهیگیری، اسکیت برد می سازد و به پاکسازی اقیانوس ها کمک می کند. به نقل از دیجیتال ترند، این اسکیت برد بازیافتی Bureo نام گرفته است. هدف این شرکت کوچک نیوانگلندی از بازیافت تورهای ماهیگیری و تولید این کالا، پاکسازی مواد آلاینده از اقیانوس ...

ساخت اسکیت برد از تور ماهیگیری