Cambridge Consultants

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

این هوش مصنوعی تصاویر را به نقاشی‌های ون گوگ تبدیل می‌کند

مرکز مشاورین کمبریج به تازگی یک سیستم هوش مصنوعی جدید ارائه کرده است که کاربرد جالبی در زمینه‌ی هنر و به ویژه نقاشی دارد. این سیستم نقاشی‌ها و تصاویر ساده را دریافت و آن‌ها را به آثار هنری تبدیل می‌کند. این سیستم در به وجود آوردن پرتره‌های هنری از سبک ...

این هوش مصنوعی تصاویر را به نقاشی‌های ون گوگ تبدیل می‌کند