Camera Effect

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اپلیکیشن فیسبوک Live Stories و Camera Effect را به ویژگی های خود اضافه کرد

شبکه فیسبوک نام آشناترین و شاید بتوان گفت محبوب ترین شبکه اجتماعی است که بسیاری از افراد در آن فعالیت دارند. اگرچه فیسبوک قدیمی ترین شبکه اجتماعی نیست اما قطعا می توان آن را به عنوان مطرح ترین شبکه اجتماعی به حساب آورد. به همین دلیل در اکثر کتاب ها، ...

اپلیکیشن فیسبوک Live Stories و Camera Effect را به ویژگی های خود اضافه کرد