Cardiogram

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

استفاده از ساعت هوشمند اپل برای تشخیص آپنه خواب و فشار خون بالا

زمانی که اولین بار نام محصولی به عنوان ساعت هوشمند اپل مطرح شد، کاربران آن را به چشم یک محصول حاشیه ای در کنار آیفون نگاه می کردند که کار زیادی هم نمی تواند انجام بدهد. محصولی که تنها نام اپل را یدک می کشد و البته کارایی هایی مثل ...

استفاده از ساعت هوشمند اپل برای تشخیص آپنه خواب و فشار خون بالا