Cartivator

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تویوتا برای برگشتن به پروژه جاه طلبانه ماشین های پرنده چشمانش را به آسمان دوخته

در گذشته پروژه ماشین های پرنده تنها در حد اضافه کردن یک جفت بال روی یک ماشین معمولی خلاصه می شد، پای خود را روی گاز می گذاشتید و فقط می توانستید امیدوار باشید. همانطور که چند سال پیش یک خلبان روسی با بستن بال هواپیما به وسیله طناب روی ...

تویوتا برای برگشتن به پروژه جاه طلبانه ماشین های پرنده چشمانش را به آسمان دوخته