Catherine Zeta Jones

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کاترین زتا جونز در سریال اینترنتی Queen America بازی می کند

کاترین زتاجونز قرار است که در سریال اینترنتی ملکه آمریکا (Queen America) بازی کند که در سایت فیسبوک و اپلیکیشن Facebook Watch پخش می شود. به تازگی، قرارداد این سریال ده قسمتی که هر قسمتش نیم ساعت است، منعقد شده است.

کاترین زتا جونز در سریال اینترنتی Queen America بازی می کند