Charles de Gaulle

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

با استن آشنا شوید، رباتی که می تواند ماشین شما را برداشته و آن را برایتان پارک کند

اگر از تلف کردن وقت خود برای پارک ماشین متنفر هستید –به خصوص در فرودگاه ها- می توانید از این راه حل جایگزین استفاده کنید. این ربات که به وسیله شرکت فرانسوی استنلی روباتیک (Stanley Robotics) ساخته شده، جلوی ورودی پارکینگ وسیله نقلیه شما را گرفته و آن را برایتان ...

با استن آشنا شوید، رباتی که می تواند ماشین شما را برداشته و آن را برایتان پارک کند