chatbots

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آینده‌ی هوش مصنوعی به کدام سو می رود؟

در حالی که روز به روز ربات های سخنگو (chatbots) با هوش مصنوعی در حال توسعه می باشند، اخیراً محققان شرکت فیس بوک متوجه شدند که این ربات ها به خودیِ خود زبان غیر انسانی خودشان را توسعه داده اند. این بدان معناست که ما هنوز خیلی از مسائل مربوط ...

آینده‌ی هوش مصنوعی به کدام سو می رود؟