Chrome 60

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کروم 60 در اندروید با ویجت جست و جو جدید و سریع تر همراه می شود

کروم 60 در اندروید با ویجت جست و جو جدید و سریع تر همراه است و این به روز رسانی در حال حاضر دستگاه هایی را مورد توجه قرار داده است که از این مرورگر به عنوان برنامه مرورگر اصلی خود روی دستگاه های تلفن همراه استفاده می کنند. این ...

کروم 60 در اندروید با ویجت جست و جو جدید و سریع تر همراه می شود