Chrome's flags page

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تغییر در کروم: طراحی جدیدی برای صفحه فلگ های کروم

از زمان اولین انتشار مرورگر گوگل کروم، این اپلیکیشن دارای یک صفحه تنظیمات مخفی بوده است که در chrome://flags یافت می‌شود. در این صفحه شما می‌توانید گزینه‌هایی برای تغییر صدها مشخصه کروم را مشاهده نمایید. این مشخصه‌ها محدوده گسترده‌ای را پوشش می‌دهد که در این میان می‌توان به تجربیات در حال پیشرفت ...

تغییر در کروم: طراحی جدیدی برای صفحه فلگ های کروم