Chrono Trigger

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

عجیب‌ ترین پایان‌ های فرعی در بازی‌ های ویدیویی

بسیاری از بازی‌ های ویدیویی در انتها، چندین پایان دارند که با توجه به تصمیمات مختلف بازیکنان حاصل می‌شوند. در این مطلب عجیب‌ ترین پایان‌ های فرعی بازی ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

عجیب‌ ترین پایان‌ های فرعی در بازی‌ های ویدیویی